Pantabangenian ka ba? Subukan mo ang iyong pagka-Pantabangenian

Ibigay ang kahulugan (Pantabangan=Tagalog)

Ibigay ang kahulugan (Tagalog=Pantabangan)

Ibigay ang sagot sa mga lugar o katawagan

Ilang salitang Pantabangan ang alam mo?

Kilalanin kung sino ito?